im体育

im体育——全方位人工智能技术与服务提供商

im体育——全方位人工智能技术与服务提供商

方案展示SOLUTION SHOW

im体育——全方位人工智能技术与服务提供商

智能语音导航

简介:基于im体育 平台应用im体育 语音识别(ASR)、语音合成(TTS)、语义理解(NLU)等技术。并自动理解用户的自然语言中包含的准确业务需求,实现“菜单扁平化”,系统将用户的语音转化为文本,降低运营成本,提升用户满意度,允许电话呼入的客户以开放的方式表述业务需求,减轻人工服务压力,从而将语音菜单导航到客户所需功能节点。


    应用领域

                                  
                              


                                                                

    应用场景

                      
  • 上一篇:声纹识别
  • 下一篇:智能语音质检